Kiremit nedir nasıl uygulanır?
25 Temmuz 2022
Solar Çatı Enerji Tasarrufu
25 Temmuz 2022

Solar Güneş Enerji Nedir?

Güneşten gelen ışınların getirdiği fotonlar, güneş pilleri ya da dizinlerin yarı iletken maddeleri içindeki elektronları harekete geçirip elektrik akımı oluşması sonucu çıkan yenilenebilir enerjiye solar enerji denir. Türkiye ışınımı oldukça yüksek kuşakta yer alır.

Yıllık ışınım miktarı 1600 – 1700kWh/m2 – yıl dır. detay.

Geleneksel fosil yakıt ile enerji üretildiğinden, atmosfere karbondioksit salınımı yapılır. Ve bu da sera etkisi yaratarak küresel ısınmaya yol açar. Küresel ısınmanın önüne geçilmesi için şu ana  kadar bilinen en iyi yöntemlerden biri de Güneş enerjisidir. Çünkü Solar enerji çevre dostu enerjidir.

“Sınırsız ve temiz enerji kaynağıdır”

– Enerjide dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak için uygun enerji üretimidir.

– Üretim maliyeti ucuz bir kaynaktır.

-Öz Tüketim

“Sınırsız bu kaynağı en üst seviyede kullanmanız için buradayız”

Soğuk hava deposu ges, konutlar, müstakil evler, ticari çatılar, yazlık müstakil yeni evler, site ve apartman çatıları, kentsel dönüşüm kapsamında yeni yapılar, otobüs durakları, otoparklar, petrol istasyonları, kapalı pazar yeri, büfeler, fabrika çatıları, ticaret haneler (Depo, Lojistik Merkezi, Antrepo vb), alışveriş merkezleri (AVM) , kıyı şeridi turistik tesisler, oteller, kamu binaları, askeri tesisler, okullar, havaalanı tesisleri, ibadethaneler, stadyumlar ve spor salonları,tekstil üretimi yapan çatılarda, gıda üretimi yapan çatılar, tarımsal işletmeler, ahır/kümes çatısı, tarımsal sulama alanları, tavuk yetiştiricileri, bal üreticileri, çiftlikler, kamu daireleri, çatı üzeri, depo üstü çatı alanları, ortak alan aydınlatma, ortak alan cihazların kullanımında, bağ evi, çiftlik evi, dağ evi, araç üstü mobil sistemler, tekne üstü sabit veya seyyar sistemler, damla sulama sistemlerinde, baz istasyon, yüksek rakımlı yerleşimler vb. alanlarda ve daha da önemlisi Lüy kapsamında tüm güneş enerjisine dayalı üretim tesislerinde veya Lisanssız veya Lisanslı Güneş Enerji Santrali (GES) kurulum hizmetleri için hazırır.

Şimdi sayfada yer alan iletişim formunu doldurun ve bedava elektriğe ulaşmanın ilk adımını atın. Kimseye muhtaç kalmamak için ENERJİNİ kendin üret kendin tüket.

ÇATI GÜNEŞ ENERJİSİNDE SİSTEM TASARIMI NASIL YAPILIR? NEDEN ÖNEMLİDİR?

Çatı güneş enerjisinde sistem tasarımı için gerekli olan en önemli adım, kurulum yapılacak olan yerin detaylı bir keşfinin yapılmasıdır. Keşifte tesisin statik ve elektriksel olarak altyapısı incelenir. Keşifte edinilen bilgiler doğrultusunda çatı solar sistem tasarımına karar verilir.

Çatı solar sistemin keşifteki ilk aşaması kurulum yapılacak tesisin statik olarak incelenmesidir. Statik altyapının çatı GES tasarımı için önemli olan keşif notları şu şekildedir;

Çatı Yapısı

Çatı kaplamasının ve çatı taşıyıcısının malzemesine bakılır. Bunun sonucunda çatıda ek bir güçlendirme ya da yenileme ihtiyacının olup olmadığına karar verilir.

Çatı kaplama malzemesi; sandviç panel, trapez saç, membran, beton vb.dir. Bunlardan çatı güneş enerjisi için en uygunu sandviç paneldir. Yatırımcılar yeni bir çatı yaptırıyor ise solar çatı uyumlu çatı panellerine yönlendirilebilir.

Yapılan keşifte çatının taşıma kapasitesinde bir sorun olduğu düşünüldüğünde yatırımcı, statik inceleme için bir inşaat mühendisliği firmasına yönlendirilir.

Çatı yapısı bilgisi, panellerin monte edileceği konstrüksiyonu seçmemiz için gerekli bir faktördür.

Sandviç panel ve trapez saç gibi çatılarda hadve aralıklarının mesafesi ölçülür. Bu da konstrüksiyon seçiminde rol oynar.

Membran çatılarda GES kurulumu için TPO – PVC ayrımı önemlidir. Ayrıca membran kaplamanın altında saç levha ya da taş yünü ve benzeri yumuşak yalıtım malzemesinden hangisini bulunduğu önemlidir.

Çatı Eğim ve Yön Bilgisi

Çatının eğim ve yön bilgisi sistem tasarımı için çok önemlidir. Çatının tek yöne ve güneye eğimli olması çatı GES’te verim açısından en çok tercih edilen çatı tasarımıdır.

Doğu-batı ve kuzey-güney gibi iki yöne eğimi olan ya da tek yöne eğimi olan çatılarda paneller çatıya sıfır yerleştirilebilir.

Kuzeye eğimli çatılarda eğim derecesi önemlidir. Eğer eğim fazla ise ve yapılan analizlerde verimin çok fazla düştüğü gözlemlenir ise paneller güneye bakacak şekilde açılı bir konstrüksiyon ile çatıya montajı yapılabilir.

Düz beton veya membran çatılarda paneller, ikili olarak doğu-batı yönünde açılı ya da yatay olarak tek yöne güneye bakacak şekilde açılı bir konstrüksiyon ile yerleştirilir.

Tek yöne açılı uygulamalarda paneller arasına uygun gölgelenme boşluğu mutlaka bırakılmalıdır.

Çatıda Verimi Etkileyen Diğer Unsurlar

Yapılan keşifte, çatıda gölgelendirme unsurlarının olup olmadığına bakılır. Bu unsurlar; baca, parapet, klima ünitesi vb. çatıda bulunan etkenler olabileceği gibi çatı yakınında bulunan daha yüksek kotta kalan binalar ya da çatının yakınında gölgelenme yapabilecek dağ vb. dış etkenler de olabilir. Bu etkenler gölgelenmeden oluşan verim kayıplarına sebebiyet verdiği için sistem tasarımı için önemlidir.

Eğer çatıda baca var ise islenme durumuna da bakılır. Çünkü panellerin verimini gölge kadar etkileyebilecek olumsuz bir unsur da islenmedir. Bu alanlara panel yerleşimi yapılmamasına dikkat edilmelidir.

Ayrıca bacalardan ya da havalandırmalardan çıkabilecek sıcaklık da panellerin aşırı ısınmasına ve bunun sonucunda sistem kayıplarına neden olabilir. Yüksek sıcaklık, istenmeyen bir durum olduğu için bu gibi unsurların da panel yerleşiminde göz önünde bulundurulması gerekir.

Sıcaklığının yüksek olduğu bölgelerde de panellerin havalandırılması için konstrüksiyon yüksekliği ya da açılı konstrüksiyonlar tercih edilebilir.

Verimi etkileyen başka bir faktör de tozlanmadır. Çatı ve çevresinde tozlanmayı artıracak etkenler var ise Güneş Enerjisi Santrali kurulduktan sonra panellerin yıkama sıklığı buna göre belirlenir.

Çatı solar sistemin keşifteki ikinci aşaması kurulum yapılacak tesisin elektriksel olarak incelenmesidir. Elektriksel altyapının çatı GES tasarımı için önemli olan keşif notları şu şekildedir;

Trafo ve Dağıtım Panosu Bilgisi

Kurulum yapılacak olan tesisin kendine ait trafosu var ise trafo etiketine, ana dağıtım panosuna ve var ise diğer dağıtım panolarına bakılarak şalter değerleri öğrenilmelidir. Bunun sonucunda GES panosunun nereye bağlanacağına karar verilir.

Tesis EDAŞ (Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi) trafosuna bağlı ve kendine ait trafosu yok ise, bağlı olunan trafonun gücü öğrenilir. Keşifte yine dağıtım panosu şalter değerine bakılarak GES panosunun bağlantısı için uygunluğuna karar verilir.

Bağlanılacak panolarda yer olmaması ya da şalter değerinin düşük kalması halinde yatırımcı bilgilendirilerek pano uygun ise şalter değişimi ya da ek bir bağlantı panosu yapımını söz konusu olabilir.

Inverter ve GES Pano Yerinin Belirlenmesi

Tesiste bağlantı yapılacak olan pano belirlendiğinde, inverterler ve GES pano montajı için uygun yer seçilir. Bu durum kablo metrajının belirlenmesi için de önemlidir.

Sıcaklık unsuru burada da istenmeyen bir durum olduğu için mümkün olduğunca inverterler ve GES pano güneş almayan ve serin bir yere konumlandırılmalıdır.

Kurulum Kapasitesi

Çatı güneş enerjisinin kapasitesini belirlemek için elektrik faturasına bakılarak Sözleşme Gücü öğrenilmelidir. Faturada yazmıyor ise tesis yetkilisinden ya da faturalandırma yapan kuruluştan tesisat numarası ile öğrenilebilir.

Sistem tasarımı yaparken sözleşme gücü ile sınırlı kalacağımız için eğer çatı alanımız bu güçten fazlasını karşılayabiliyor ise yatırımcı isteği doğrultusunda trafo kapasitesini artırıp buna bağlı olarak sözleşme gücü artırılabilir ya da direkt olarak sözleşme gücünü çift terimli tarifeye geçerek yükseltmek için ilgili EDAŞ kuruluşuna başvuru yapılabilir.

Tesiste trafo bulunmaması halinde bağlı olunan EDAŞ trafosunun kapasitesinin %10’u kullanılabilir. Bunun içinde gerekirse sözleşme gücü artışına gidilebilir.

Belirttiğimiz bu faktörler çatı solar sistem verimliliği için tasarımın önemini vurgulamaktadır. Son aşama olarak tasarımlar AutoCAD vb. çizim programları kullanılarak yapılır. Program üzerinden yukarıda belirttiğimiz tasarım unsurları göz önünde bulundurularak çatının ayrıntıları ile birlikte çizimi yapılır. Yapılan analizlerde tesise en uygun tasarım seçilerek bu tasarım üzerinden yapılan çalışmalar yatırımcı onayına sunulur.

Güneş Enerjisi Santraliniz optimal düzeyde size 25 yıl boyunca kazandırmaya devam edecektir. Bu denli uzun soluklu bir yatırım için alanında uzman bir EPC firması ile çalışmanızı tavsiye etmekteyiz.

ÇATI GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİNİN KURULMASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

Çatı güneş enerji sistemleri, elektrik aboneliğine sahip tesislerin kendi mevcut çatılarını kullanarak elektrik üretiminden faydalanmalarını sağlamaktadır. Çatı ges mesken, soğuk hava depoları, hayvancılık tesisleri, avm, fabrika tesisleri ve bunlar gibi oldukça kapsamlı kullanım alanlarına sahiptir. Tesisinize güneş santrali kurulum kararı verdiğinizde bir çok önemli husus bulunmaktadır. Bu hususlar çatınızın durumunu ve kurulacak olan güneş enerjisinin maksimum verimde çalışmasını etkileyecek faktörlerdir. İlk adım olarak, verimli enerji üretmenizde en önemli nokta olan çatı güneş enerjisi firma seçimine dikkat edilmelidir. Çatı solar firma seçimi yaparken, firmanın daha önceden gerçekleştirmiş olduğu projeler ve özellikle çatı ges projelerinin incelenmesi faydalı olacaktır. Bu inceleme seçimi yapılacak olan çatı solar firmasının tecrübesi ve uygulamaları hakkında ışık tutacaktır.

Çatı güneş santrali kurulumunda dikkat edilmesi gereken birçok konu mevcuttur. Bu konulara değinirken aşağıdaki başlıklar yardımcı olacaktır:

1 – ÇATI KEŞFİ

Kurulumu planlanan alan için keşif yapılması önemlidir. Alanında uzman bir ekip tarafından yapılacak olan alanın yerinde keşfi, daha sonra mühendisler tarafından yerleşim planı oluşturma ve projelendirme aşamasında birçok alanda gereklilik arz etmektedir. Gerçekleştirilecek olan keşif, proje tasarımından kullanılacak malzeme cinsine kadar birçok faktörü etkilemektedir. Projenin gerçekten uzak oluşturulması teknik fizibilitede aksaklıklara neden olmakta, geri dönüş süresinin hesaplamalarında sapmalara yol açmakta, bağlı bulunan EDAŞ’tan alınacak izinlerde uyuşmazlığa yol açmakta ve kurulum sırasında alanın proje ile bağdaşmaması sonucu işlemin uygulanmasında sorunlara neden olmaktadır. Keşif sırasında dikkat edilen başlıca önemli noktalar; trafo gücü ve kurulumun yapılacağı çatıya olan uzaklığı, yatırımcı ile bağlı bulunan EDAŞ arasındaki sözleşme gücü, çatı malzemesi, ebatları, yönü ve eğimidir.

2 – STATİK

Çatınızın statik açıdan incelenmesi binanızın kurulacak olan sistem için teknik açıdan yeterli olup olmadığına dair gerekli bilgileri sunacaktır. Statik inceleme sonucu çatınızın Güneş Enerjisi Santrali kurulumunda bir sorun oluşturmayacağı sonucu ortaya çıkarsa sorunsuz bir şekilde konstrüksiyon ve panellerin kurulumu yapılabilir. Ancak, statik inceleme sonucu çatının GES kurulumunda yeterli olmadığının tespiti sonucunda çatıda gerekli olan çalışmaların yapılarak güçlendirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde kurulum sırasında veya sonrasında birçok aksilikle karşılaşabilirsiniz. Aynı zamanda çağrı mektubunuzu aldıktan sonra proje onayı sırasında GES uygunluk yazısını alabilmeniz için inşaat mühendisi onaylı statik inceleme raporunu sunmanız gerekmektedir.

3 – MALZEME SEÇİMİ

Çatı güneş enerjisi kurulumundan önce çatıya ait malzeme bilgisi ve kablo güzergahı tasarlanacak olan konstrüksiyon hakkında ve proje tasarımında kullanılacak malzemeler hakkında bilgi sunacaktır. Genellikle tesis çatıları sandviç panel veya trapez saç olmaktadır. Buna bağlı olarak montaj türü belirlenir. Gelişen teknoloji ve solar enerjinin popülaritesinin artışı sonucu çatı yapılarına göre birçok alternatif ortaya çıkmıştır. Deneyimli ve alanında uzman mühendisler tarafından çatı yapısına göre mevcut alternatiflerin değerlendirilmesi ve en uygun çözümün kararlaştırılması yüksek önem taşımaktadır. Kurulumda kullanılacak olan malzemeler Güneş Enerjisi Santralinin ömrünü ve size sağlayacağı faydayı belirlemektedir. Solar sistemlerin ortalama 25 yıl ömrü göz önüne alındığında yanlış malzeme seçiminden ortaya çıkacak atıl kapasite büyük verim kayıplarına yol açar.

4 – KURULUM

Kurulum aşaması aslında sürecin en önemli basamaklarından birini içermektedir. Burada çatı GES firmasının tecrübesi oldukça önemlidir. Çatı solar sisteminin kurulumu aşamasında proje uygunluğu ve yapılacak olan işçilik, kurulacak olan sistemin verimliliği ve dayanımı hakkında oldukça etkilidir. Çatı güneş panellerinin uygun montajından, kablo bağlantısına, konstrüksiyon montajı esnasında sağlanacak sızdırmazlığa, oluşacak izolasyon hatalarının önlenmesine kadar oldukça detay barındırmaktadır.

ÇATI SOLAR PROJELERİNDE GÖLGELENME ANALİZİNİN ÖNEMİ

Çatı GES projelerinde gölge, sistem verimini oldukça düşüren etkendir. Çatı GES tasarımında baca, fenerlik, kot farkları, klima üniteleri ve parapet gibi gölgelendirme unsurları göz önünde bulundurularak, bu cisimlerin yükseklik bilgilerine göre gölge yapacakları alanlar belirlenmelidir. Bunun yanı sıra yakındaki binalar, ağaçlar, tepe gibi oluşumlar da bir çatı güneş enerjisi sisteminde panellerin gölgede kalmasına sebep olabilir. Bu alanlara panel yerleşimi yapılmamasına özen gösterilmelidir.

Gölgeleme analizi yapmak için farklı yöntemler mevcuttur. Bunlardan bazıları AutoCAD tasarım yazılımlarına uzantı olarak eklenip çalışmaktadır. Bu tip uygulamalarda güneş enerjisi santrali kurulacak çatı en, boy, yükseklik ve eğim bilgileri, varsa parapet, baca gibi gölge yapacak faktörlerin en, boy ve yükseklik bilgilerinin girilmesi gerekmektedir. Bu uygulamalalarda yakında bulunan binalar, ağaçlar, dağlar ve tepeler gibi yapılar da simüle edilebilir. GES kurulumu yapılacak çatıda yerleşim yapılacak alanları tanımlayıp, gerekli boşluklar için sınır belirlenmektedir. Bunları 2 boyutta tasarlayıp sonrasında 3 boyuta geçerek kullanılacak solar paneli seçip, panelin çatıya sıfır mı yoksa açılı mı konulacağı belirlenmektedir. Solar paneller çatıya otomatik olarak ya da manuel yerleştirilmektedir.

Solar Gölgelenme Analizi Nasıl Yapılır?

Analiz kısmına geçtiğimiz zaman, PVGIS üzerinden konum bilgisi girilerek çatının bulunduğu konumun hava durumu ve solar ışınım verisi alınmaktadır. Bu veriler programa yüklenerek analiz için alan belirlenip yüzdelik olarak panellerin üzerindeki ışınım değerleri görülmektedir. O bölge için oluşabilecek maksimum ışınımı %100 olarak kabul edip, GES kurulumu yapılacak çatıda gölgede kalan solar panellerde bu yüzdelik değer azalmaktadır. Bunu program günlük ve yıllık ortalama olarak belirlemektedir. Bu yüzden güneşin hareketine göre doğuda ve batıda gün içerisinde gölge değişeceği için gölgelendirme unsurunun etrafındaki panellerin yüzdelik değerleri sıfırlanmamaktadır. Program aynı zamanda bunu renk skalası olarak da göstermektedir.

Güneş Panellerinin Yaşam Beklentisi Ne Kadardır?

Bir güneş enerjisi tesisatına yatırım yapmayı düşündüğünüzde, güneş panellerinin ne kadar süre dayandığını merak etmek kaçınılmaz olarak aklınıza gelen bir sorudur. Güneş panelleri herhangi bir mekanda, bakım onarımı yapıldığı takdirde, 25 ila 30 yıl arasında hatta bazen daha fazla dayanabileceğini kanıtlamaktadır. Bu durum çatınızdaki panellerin bu

 kadar  yıl sonra elektrik üretmeyi durduracağı anlamına gelmez. Yalnızca bu sürenin sonrasında panellerin enerji üretim miktarının düşeceği anlamına geliyor.

Güneş Paneli Gücünün Yıllık Bozulma Oranı Nedir?

Güneş enerjisi sisteminin gücündeki bozulma oranları kullanılan markaya bağlı olması yanında kuruldukları yerin iklimine bağlı olarak da değişiklik gösterir. Fakat son veriler modern güneş sistemlerinin bütün beklentileri aştığını göstermektedir. Ulusal Yenilenebilir Enerji Laboratuvarı tarafından yapılan analize göre, bazı ileri düzey panel üreticileri bozulma oranlarını yılda % 0.3 gibi düşük oranda önerirken diğer markalar yıllık % 0,8’e varan oranda daha yüksek bozulma oranlarını sunmakta ve bu ortalama da yıllık sadece % 0,5’lik bir bozulma oranına denk gelmektedir. Yani, yıllık % 0,5 bozulma oranıyla 25 yıl garantili standart bir güneş paneli satın alsanız bile, güneş panelleriniz garanti süresi bitiminden sonra da orijinal kapasitelerinin yaklaşık % 88’i oranında  elektrik üretmeye devam etmelidir.

Güneş Panelleri Bakım Gerektirir mi?

Modern güneş panelleri inanılmaz derecede güvenilirdir, yine de kurulumdan sonra ki 20 ila 30 yıl boyunca, güneş panellerinden mümkün olan en yüksek güneş enerjisini elde etmeniz ve en sağlıklı koşulda kalmaları için uygun bakıma ve temizliğe ihtiyaç duyarlar. Bu nedenle, güneş panelleriniz şiddetli rüzgar, enkaz yığını veya diğer faktörlerin neden olduğu herhangi bir fiziksel hasarı yaşamaz ise güneş panelleri on yıllarca süre dayanabilirler. Entegro, sisteminizi yıllar boyu en etkin durumda tutacak kapsamlı bir güneş paneli hizmet garantisi sunmaktadır.

Güneş Panellerini Daha Uzun Ömürlü Yapmak için 3 İpucu

Tıpkı arabanızın dışarıda kötü hava koşullarına maruz kalması gibi, güneş panelleri de bu koşullardan etkilenir ve bakımsız bırakılan güneş panellerinin de bunlardan kaynaklanan arızaların kurbanı olacağı neredeyse kesindir. Güneş enerjisi sisteminizin ömrünü uzatabilecek üç ipucu ;

1.Güvenilir Bir Güneş Sistemi Tedarikçisi ile Birlikte Çalışın

Güneş panellerinizin uzun süreli çalışmasını sağlamanın en temel yolu, kaliteli müşteri hizmeti sunan saygın bir güneş paneli tesisatçısı ile ortaklık yapmaktır.  Entegro firmasında, Türkiye’nin kendini bu işe adamış sektöründe öncü,  güneş enerjisi projelendirme, kurulum, bakım hizmetleri veren şirketi olarak, yüz binlerce kişiye elektrik faturalarından kurtulma ve kontrol altına almalarında yardımcı olmanın yanısıra, onlara sürecin her aşamasında eşlik ettik.

2. Panellerinizi Kalıntılardan ve Diğer Zarar Verici Malzemelerden Uzak Tutun

Güneş panelleriniz yaprak, kir, polen, toz, kuş pisliği ve düşen dallardan temizlendiğinde mümkün olan en yüksek miktarda güneş enerjisi üretirler. Panellerinizin bu tür kalıntılardan herhangi biri tarafından engellenmesi veya hasar görmesi durumunda, gereğinin yapılabilmesi için alanında yetkili bir güneş enerjisi sağlayısına başvurmanız gerekmektedir.

3. Panellerinizin Düzenli Bir Şekilde İzlendiğinden ve Bakımının Yapıldığından Emin Olun

Sağlıklı bir güneş paneli sistemi yatırım geri dönüşü yüksek bir sistemdir. Rutin bakım kontrolleri yapmak, güneş sisteminizin panel performansını, sayaçlarını ve diğer parçalarını maksimum verimlilikte çalıştırmaya yardımcı olacaktır.

Elektrik Enerjisi Maliyetleriniz Her Geçen Gün Artmakta

Bu maliyet kalemi ile ilgili yaptığınız ön görülerde büyük sapmalar yaşanmaktadır. Ürün ya da hizmet maliyet kalemleriniz içinde elektrik enerjisinin oranı hızla yükselmektedir.

Sık sık yapıyorsunuzdur eminiz. Şimdi gözünüzü kapatın ve düşünün; işletmenizi 5 yıl, 10 yıl, 30 yıl sonra nerede görüyorsunuz? Cironuz ve karlılığınız ne kadar artıyor? Hangi ürün ve hizmetleri geliştirdiniz? Ülkenize ve insanlığa yaptığınız katkıları ne kadar arttırabildiniz? Bırakın bu hedeflerinize ulaşmayı, işletmenizin 5 yıl, 10 yıl, 30 yıl sonrasında ayakta kalabilmesi için tükettiğiniz enerjiyi yenilebilir kaynaklarla üretmeniz gerekmektedir.

İşletmeniz ayakta kalıp, faaliyetlerine devam ediyor ise karbon emisyonlarınızı ve çevreye etkinizi ortadan kaldırmış olmalısınız. Çünkü geleceğin dünyasında  karbon emisyonlarını sıfırlamayan işletmelere yer olmayacaktır.

Elektrik fiyatlarına 2022 yıl başı itibariyle gelen tarihi zamlar bir kez daha göstermiştir ki yenilebilir enerji yatırımlarına artık bir an önce başlamalısınız. İlk adım olarak lisanssız elektrik üretim yönetmeliği kapsamında yapabileceklerinizi masaya yatırmalısınız. Çatınız müsaitse, enerji tüketiminizin yüzde kaçını karşılayacağına bakmadan hemen bir çatı GES sahibi olmalısınız. Çatınız tüketiminizi karşılamaya yetmedi mi? Uygun bir araziye GES inizi kurup, tüketim ile üretiminizi mahsuplaştırmalısınız.

Kötü tasarım, malzeme ve işçilikten muzdarip olanlar hariç 2013 yılından beri Türkiye’de öz tüketimini karşılamak için Güneş Enerjisi yatırımı yapan hiç kimse pişman olmadı. Bu yatırımı daha önce yapmış olanlar, yazı çalışarak geçiren karıncadaki rahatlığa sahipler şu anda.