KMT Pasif Yangın Durdurucu Sistemleri ile
Hayatı Güvene Al.

Yangın durdurucu sistemler, yaşam alanlarını ve işyerlerini yangına
karşı koruyan, binanın yapısında bulunması gereken sistemlerdir.

Can ve mal güvenliği riski azaltan bu sistem binaların yangından
korunması hakkındaki yönetmelikte de açıkça belirtilmiştir.
Yangın durdurucu sistemlerinden biri olan pasif yangın koruma
sistemleri, yangın yalıtımı yapılmış binaların tavan, duvar ve zeminine
uygulanır böylelikle de binanın yangın yalıtımı arttırılmış olur

Pasif Yangın Koruma Sistemlerinin Avantajları
Yangın sırasında binada bulunan canlıların dışarı çıkabilmesi
için zaman yaratır. Alevlerin ve dumanların yangın çıkış
bölgesinde kalmasını sağlar.
Binayı yangından en az hasarla kurtarır.
Yeniden bir yapı inşa etmek zorunda kalmazsınız.
Can ve mal güvenliği riskini ortadan
kaldırmaya yardımcı olur.

Daha fazlasını keşfetmek için: kmt.com.tr/yanginkoruma