Proptech

Teknoloji + Gayrimenkul = Proptech

Gayrimenkul, dünyanın en büyük varlık sınıfı olarak kabul edilir, buna rağmen sektör, teknolojinin benimsenmesi açısından hala erken aşamadadır. Değişen demografik eğilimler ve tüketici davranışları bu senaryoyu değiştiriyor ve şimdi, önümüzdeki yıllarda eşi görülmemiş bir büyüme potansiyeli sunan yeni ve hızlı büyüyen proptech sektörü için sayısız fırsat sunuyor.

Proptech özellikle kısa ve uzun dönemli emlak ilan listeleme teknolojileri, ofis paylaşım ekonomisi, eve servis hizmetleri, tesis yönetimi, inşaat teknolojileri gibi alanlarda gelişti. Ayrıca inşaat ve gayrimenkul oyuncuları Proptech aracılığıyla sosyal mecralar üzerinden davranışları incelenen tüketiciler için kişiselleştirilmiş pazarlama stratejileri de hazırlayabiliyor. Bu uygulamalar Proptech’e ilgiyi artırıyor. Ancak bütün bunlara karşın araştırma henüz strateji hazırlama noktasında yeterli mesafe kat edilmediğine işaret ediyor. Proptech’e ilgide dünya genelinde bölgesel farklılıklar olsa da küresel ölçekte gayrimenkullerin inşa, işletme, pazarlama ve satış alanlarının tümünde bu dönüşüm teknolojilerine sektörün genel bir ilgisinden bahsediliyor.

Toplum 5.0

Dünya hızla değişiyor ve ekonomik, sosyal ve ekolojik zorluklar artıyor. Kentleşme, yaşlanma, iklim değişikliği yeni bir toplumu yönlendiriyor. Hızlandırılmış teknolojik yenilik, güçlü bağlantılar ve karşılıklı bağımlılıklar sağlayan dijital ağlarla bir kaldıraç görevi görür. Şimdi Toplum 5.0’a giriyoruz . Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile gelişen teknolojileri birbirine bağladığımız bir toplum. Siber alanı ve fiziksel alanı yüksek oranda bütünleştiren bir sistem aracılığıyla ekonomik ilerlemeyi sosyal sorunları çözme ile dengeleyen insan merkezli bir toplum.

Dört ana faaliyet alanı

Genel olarak, Proptech şirketleri sektörün dört ana alt kırılımında faaliyet gösteriyor: Kentsel planlama, tasarım ve inşaat, arama, satış ve satın alma, kiralama ve yönetim…
Öte yandan farklı sektör kırılımlarında da gördüğümüz Proptech şirketleriyle gayrimenkul sektörü, üç temel alanda dönüşüm içinde:

* Akıllı gayrimenkul; gayrimenkul varlıklarının işletilmesini ve yönetimini kolaylaştıran teknoloji tabanlı platformları tanımlıyor. Varlıklar, tek bir mülk veya tüm bir şehir olabilir. Platformlar, binaların veya kentsel merkezin performansı hakkında bilgi sağlayabilir veya bina hizmetlerini doğrudan kolaylaştırabilir veya kontrol edebilir. Bu alanda gerçekleşen inovasyon varlık ve tesis yönetimini dönüştürüyor.

* Paylaşım ekonomisi; gayrimenkul varlıklarının kullanımını kolaylaştıran teknoloji tabanlı platformları tanımlıyor. Varlıklar; ofisler, mağazalar, depolama, konut ve diğer varlık türleri dahil olmak üzere arazi veya binalar olabilir. Platformlar yalnızca potansiyel kullanıcılar ve satıcıları için bilgi sağlayabilir veya kira veya ücrete dayalı işlemleri daha kolaylaştırabilir, aracıları ortadan kaldırarak etkileyebilir. Bu alanda gayrimenkule sahip olma ve gayrimenkulü kullanma alışkanlıklarını dönüştürüyor.

* Gayrimenkul Fintech; gayrimenkul varlıklarına ulaşılmasını ve sahip olunmasını kolaylaştıran teknoloji tabanlı platformları tanımlıyor. Varlıklar binalar, hisse veya fonlar, borçlar olabilir; mülkiyet, mülk edinme veya lease hakkı olabilir. Platformlar sadece potansiyel alıcılar ve satıcılar için bilgi sağlayabilir veya varlık sahipliği veya kiralama işlemlerini doğrudan kolaylaştırabilir.

*Gayrimenkul sermaye piyasalarına etkisi yüksek bir alan olarak karşımıza çıkıyor.

KMT Ecosystem Olarak Proptech Uygulamalarımız;