Kiremit Nedir, Nasıl Uygulanır?
1 Mayıs 2021
Güvenli Bir Çatı İçin 7 Öneri
1 Mayıs 2021

Hedef 100.000 Güneş Enerjili Çatı

NEDEN ÇATI
 Enerji arz güvenliğine küçük küçük ama toplamda en büyük katkıyı sağlayacak bir çözümdür.
 Çaılarımız boş ve kullanılmıyor.
 Ülkemizde 8.000.000 konut çatısı ve 85.000.000 m2 sanayi çatısı mevcuttur.
 Çatılar kullanıldığında GES için arazileri kullanımına ihtiyaç kalmayacaktır.
 Üretim kaynağında tüketim gerçekleşmiş olur
 Şebeke üzerindeki yük azaltılmış olur
 İletim ve dağıtımdaki kayıplar önlenmiş olur
 Enerji tasarrufu ve teknolojinin topluma yayılması sağlanır
 Küçük sermayeler ile kurulumlar gerçekleştirilir
 Yerel istihdam yaratılmış olur
 Yeni iş alanları yaratılır
 Kısa sürede kurulumlar gerçekleşir

AVRUPA ÇATI UYGULAMALARI
ÜLKELERİN SEGMENTLERE GÖRE TOPLAM KURULUM MİKTARLARI

ÜLKELERİN SEGMENTLERE GÖRE KURULUM MİKTARLARI – 2014

ÇATI VE ARAZİ KURULUMLARININ GELECEK TAHMİNİ (2014-2019 )

ALMANYA ÇATI UYGULAMALARI

100.000 ÇATI PROJESİ ÇALIŞTAY SONUÇLARI

GZFT Analizi

GÜÇLÜ YÖNLER
 Güneş Enerjisinin en temiz enerji kaynaklarından biri olması
 Kamuoyunun yenilenebilir enerji konusundaki desteği
 Araziye göre çatı uygulamalarının daha kolay olması
 Her evin veya işyerinin kendi ihtiyacını karşılayacak şekilde yatırım yapabilmesi
 Yapılan yatırımın uzun ömürlü olması
 Dünyada çatı uygulaması konusundaki tecrübeler
 Güneş enerjisinden yararlanma (su ısıtma) konusundaki kültür
 Güneş enerjisi dağıtım ve montaj ağının tüm ülkeye yaygın olması


ZAYIF YÖNLER
 Mevcut çatıların statik ve teknik yetersizliği
 Yasal izinler için gerekli prosedürün uzun olması
 Sektörde hizmet veren işletmelerin teknik yetersizliği
 İlk yatırım maliyetlerinin yüksek olması
 Finansman modeli eksikliği
 Bilinç eksikliği
 Kamunun kendi kullanımı ile öncü ve örnek olmaması (kamu binaları, TOKİ vb)
 Çatıların kurulum için kiralanabilme olanağının yasal olarak mümkün olmaması
 Yeni binaların PV sistemlere uygun şekilde çatı projesi olmaması
 Öztüketim projelerinde alım garantisi dışında devlet desteğinin olmaması (KDV Muafiyeti, Yatırım Teşvik Belgesi)
 Bireysel kredi sisteminin PV kurulumunu destekleyici yönde olmaması


FIRSATLAR
 Enerjide dışa bağımlılığın yüksek olması
 Enerji konusundaki ulusal hedefler
 Öztüketim elektrik bedelinin yüksek olması
 Sistem başına maliyetler ile yatırım geri dönüş sürelerin kısalması
 Çatı uygulamalarının olmayışı, kurulum yapılabilecek 8.000.000 konut çatısı olması
 Kaynakta tüketime olanak sağlaması
 Çatı uygulamalarının yüksek kapasiteli yeni bir pazar oluşturması
 Lisanssız üretim mevzuatının çatı uygulamalarını kolaylaştırması
 İnşaat sektörünün Türkiye’deki hızlı gelişimi
 Kentsel dönüşüm projelerindeki artış trendi
 Konut dışındaki çatıların büyük yatırımcıyı cezbedecek alan büyüklüğüne sahip olması
 Bankalar ve finans kurumları için yeni kredi ve finans imkanı yaratması
 Firmaların kurumsal kimliklerini çevreci yaklaşımlarla güçlendirmeye çalışması


TEHDİTLER
 Çatı uygulamaları için yapı ruhsatı düzenlemesi gerekliliği
 10 yıl sonra devlet alım teşviği konusundaki belirsizlik
 Üretilen fazla elektriğin satılması için fatura kesme zorunluluğu (Bireysel kullanıcı için)
 Dağıtım şirketleri arasındaki farklı uygulamalar ve farklı hizmet bedelleri
 Mevzuatların sık değişimi sonucunda sektörde belirsizlik oluşması


HEDEF KİTLE
 Konutlar-Müstakil Evler
 Yazlık Müstaki Yeni Evler
 Site ve Apartman Çatıları
 Kentsel Dönüşüm Kapsamında Yeni Yapılar
 Otobüs Durakları
 Otoparklar
 Petrol İstasyonları
 Kapalı Pazar Yeri
 Büfeler
 Fabrika Çatıları
 Ticarethaneler (Depo, Lojistik Merkezi, Antrepo vb)
 Alışveriş Merkezleri
 Kıyı Şeridindeki Turistik Tesisler
 Oteller
 Kamu Binaları
 Askeri Tesisler
 Okullar
 Havaalanı Tesisleri
 İbadethaneler
 Stadyumlar ve Spor Salonları
 Tarımsal işletmeler
 Ahır/Kümes Çatıları


EYLEMLER
 Başvuru-Proje – Kurulum – Kabül süreçlerindeki bürokrasinin azaltılması
 Başvurular YEGM sistemi üzerinden internet aracılığı ile kabul edilmesi
 Konut uygulamalarında bağlantı görüşü – çağrı mektubu alınması zorunluluğunun kaldırılması
 10 kW ve altı için mahsuplaşma imkanı sağlanması
 Çatı uygulamalarında alım garantisinin en az 15 yıl olması
 Konut uygulamalarında FIT in en az 0,20 USD olması
 Çatı uygulamaları için yapı ruhsat düzenlenesi zorunluluğunu kaldırılması
 Çatı uygulamaları için bağlantı noktası esaslarını belirleyen tip projeler hazırlanması
 Çatı uygulamaları için proje onay sürecinin kaldırılması
 Çatı uygulamaları için fenni ve teknik sorumluluğun yetkili firma ve yapı sahibi tarafından üstlenilmesini sağlayacak mevzuat geliştirilmesi (solartermal sektör uygulamasında olduğu gibi)
 Geçici kabuller için yetkili firma mevzuatının oluşturulması
 Konutlardaki geçici kabül işlemlerinin dağıtım firmalarınca yapılabilmesi
 Yeni inşaatlarda çatıların güneş enerjisi uygulamasına imkan verecek şekilde tasarım zorunluluğu getirilmesi(Çatı Planı Yönetmeliği)
 Kentsel dönüşüm projelerinde çatı uygulamaları konusunda belediyelerin bilgilendirilmesi
 Yeni binalara ortak alanların tüketimini karşılayacak kadar sistem kurma zorunluluğu getirilmesi
 Çatı uygulamalarının yeni kamu binalarında zorunluluk haline getirilmesi
 Mevcut kamu binalarının çatı uygulamasına uygun olanların envanterinin çıkartılması ve uygulamanın gerçekleştirilmesi için mevzuatla süre zorunluluğunun getirilmesi
 Çatı uygulamaları ile ilgili özel finansman modellerinin geliştirilmesi
 Çatı uygulamaları için özel bir finansman modeli olarak yap-işlet-devret modeli için yasal altyapının hazırlanması
 Başvuru kılavuzu hazırlanarak sürecin tamamı için standardizasyon sağlanması
 Kmuoyunda farkındalık yaratmak için kamu spotu hazırlanarak enerji verimliliği kapsamında yayınlanması sağlanmalı
 Çeşitli illerde farkındalık yaratmaya yönelik etkinlikler düzenlenmesi
 Konu ile ilgili broşürler, el ilanları vb basılı materyaller hazırlanması ve bunların konut sahiplerine ulaştırılması
 OSB leri, kamu kurumları,ticari işletmeler, petrol istasyonları, belediyeler gibi ilgili kurumlara konu ile ilgili bilgilendirme toplantıları yapılması
 Her bir farklı birimde belirli bir miktar uygulama için ücretsiz fizibilite ve proje yapılması
 Bölge dağıtım şirketleri ve TEDAŞ arasındaki rol ve görevlerin ayrıntılı olarak belirlenmesi ve uyuşmazlıkların düzeltilmesi
 OSB’lerde enerjinin belli bir yüzdesinin güneş enerjisinden karşılanmasının zorunlu hale getirilmesi
 OSB ve ticari çatılarda mahsuplaşmanın üretim-tüketim miktarı üzerinden değil alış-satış fiatı üzerinden yapılması
 Çatı kiralama mevzuatının oluşturulması
 Çatı kurulumları için özel sigorta poliçeleri geliştirilmesi