Brain Shop ekibi olarak çocuklar için yaratıcı,

yenilikçi ve eğitici oyunlar tasarlıyoruz.

Kendimizi “çocuk merkezli” bir oluşum olarak tanımlıyoruz. Erken
çocukluk döneminde oynanan oyunların, çocuklar üzerinde
oluşturduğu bilişsel etkiyi çok önemsiyoruz. Çocukların bilişsel
gelişimine katkı sunacak oyunlar yaratmak için onaylanmış bilişsel
kuramlardan faydalanıyoruz. Dünyadaki bilişsel gelişim trendlerini ve
güncel teorileri yakından takip ederek, çağın gerekliliklerine uygun
oyunlar üretiyoruz.

Amacımız, ebeveynleri de çocukları ile birlikte etkileşime geçirecek, onlarla birlikte oyun oynamaya teşvik edecek oyunlarla tanıştırmak!

Daha fazlasını keşfetmek için: brainshop.com.tr

As a Brainshop team, we design creative,
innovative, and educative games for children

We describe ourselves as a “child-centered” company.
We care and acknowledge the importance of early childhood games and their effects
 on the cognitive thinking of the child. We use validated cognitive theories to create games
 that contribute to children’s cognitive thinking skills. We produce games by following the current
theories and developments closely.

Our main objective is to introduce both parents and children to enthusiastic games and encourage parents to interact with their children.

To discover more: brainshop.com.tr